Obavjestavamo Vas da operator Teleinfo.me dana 25.01.2016. godine prestaje sa pruzanjem usluge davanja informacija o pretplatnicima putem call centra 1180Od sada pretraga korisnika i po broju telefonaPoštovani korisnici,

Obavještavamo Vas, da novim zakonskim rješenjem Univerzalna služba informacija o pretplatnicima daje podatke o fiksnim i mobilnim (post-paid i pre-paid) telefonskim brojevima svih pretplatnika koji nijesu zahtijevali zabranu objavljivanja tih podataka i to po pretplatničkom broju ili vlasniku broja.

ZAŠTO JE BROJ 1180 - BROJ BEZ KOJEG NE MOŽETE?- broj 1180 vam na jednom mjestu nudi informacije o svim korisnicima fiksne i mobilne telefonije svih telefonskih operatora (mreža) u Crnoj Gori,

- usluge broja 1180 i sve pripadajuće usluge i njihov kvalitet postavljaju Crnu Goru rame uz rame sa najrazvijenijim evropskim zemljama,

- broj 1180 ima najpovoljniju cijenu za tu vrstu usluga i ona iznosi 20,47 euro centi po pozivu sa uračunatim PDV-om,

- broj 1180 je pristupačan svim korisnicima pod jednakim uslovima jer funkcioniše na području cijele Crne Gore.